Информация о ООО "ЗЦМ"

 • Примітки до річної фінансової звітності. Розміщено на сторінці 30.12.2020р. (Скачать)
 • Звіт про фінансові результати (звіт про сукупниий дохід). Розміщено на сторінці 30.12.2020р. (Скачать)
 • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом). Розміщено на сторінці 30.12.2020р. (Скачать)
 • Баланс (звіт про фінансовий стан). Розміщено на сторінці 30.12.2020р. (Скачать)
 • Звіт про власний капітал. Розміщено на сторінці 30.12.2020р. (Скачать)
 • Звіт про управління. Розміщено на сторінці 30.12.2020р. (Скачать)
 • Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ "ЗКМ" за рік, який закінчився 31.12.2019 року. Розміщено на сторінці 30.12.2020р. (Скачать)
 • Примітки до річної фінансової звітності. Розміщено на сторінці 31.05.2021р. (Скачать)
 • Звіт про фінансові результати (звіт про сукупниий дохід). Розміщено на сторінці 31.05.2021р. (Скачать)
 • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом). Розміщено на сторінці 31.05.2021р. (Скачать)
 • Баланс (звіт про фінансовий стан). Розміщено на сторінці 31.05.2021р. (Скачать)
 • Звіт про власний капітал. Розміщено на сторінці 31.05.2021р. (Скачать)
 • Звіт про управління. Розміщено на сторінці 31.05.2021р. (Скачать)
 • Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ "ЗКМ" за рік, який закінчився 31.12.2020 року. Розміщено на сторінці 31.05.2021р. (Скачать)