Архив информации эмитента

 • результаты голосования на Общем собрании акционеров 06.04.2011г. (Скачать)
 • создание обособленного структурного подразделения - санатория-профилактория "Радуга" (Скачать)
 • изменение состава должностных лиц эмитента (Скачать)
 • итоги голосования на Общем внеочередном собрании акционеров 08.06.2011г. (Скачать)
 • получение заводом от ПАО "Мегабанк" первой части кредита по кредитному договору 23.01.2012г. (Скачать)
 • досрочное прекращение договорных отношений с ПАО "Укрсоцбанк" по Генеральному договору кредитования 24.01.2012г. (Скачать)
 • відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 03.04.2012р. (Скачать)
 • итоги голосования на очередном Общем собрании акционеров 04.04.2012г. (Скачать)
 • річна інформація емітента цінних паперів за 2011р. (Скачать)
 • відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 03.05.2012р. (Скачать)

 • відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 21.08.2012р. (Скачать)

 • відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 10.01.2013р. (Скачать)
 • відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 09.04.2013р. (Скачать)
 • итоги голосования на очередном Общем собрании акционеров 10.04.2013г. (Скачать)
 • річна інформація емітента цінних паперів за 2012р. (Скачать)
 • відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 17.05.2013р. (Скачать)
 • відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 06.06.2013р. (Скачать)

 • відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 28.11.2013р. (Скачать)

 • спростування від 13.03.2014р. (Скачать)

 • виправлене повідомлення про проведення Загальних зборів від 13.03.2014р. (Скачать)

 • повідомлення про доповнення порядку денного чергових Загальних зборів (Скачать)

 • відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 18.03.2014р. (Скачать)
 • протокол зборів від 26.03.2014р. (Скачать)
 • повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 27.03.2014р. (Скачать)

 • итоги голосования на очередном Общем собрании акционеров 26.03.2014г. (Скачать)

 • повідомлення про зміну посадових осіб Товариства від 08.04.2014р. (Скачать)

 • річна інформація емітента цінних паперів за 2013р. (Скачать)
 • повідомлення про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу від 26.12.2014р. (Скачать)

 • підсумки голосування на Загальних зборах від 26.12.2014р. (Скачать)
 • відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 06.04.2015р. (Скачать)
 • протокол Загальних зборів від 07.04.2015р., розміщено 13.04.2015р. (Скачать)
 • підсумки голосування на Загальних зборах від 07.04.2015р., розміщено 13.04.2015р. (Скачать)
 • висновок Ревізійної комісії за 2014 рік, розміщено 15.04.2015р. (Скачать)
 • аудиторський висновок за 2014 рік, розміщено 15.04.2015р. (Скачать)
 • річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік, розміщено 21.04.2015р. (Скачать)
 • повідомлення про зміну складу посадових осіб Товариства, розміщено 30.06.2015р. (Скачать)

 • повідомлення про зміни у порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів, розміщено 02.07.2015р. (Скачать)

 • повідомлення про збільшення статутного капіталу, розміщено 22.07.2015р. (Скачать)

 • підсумки голосування на Загальних зборах від 21.07.2015р., розміщено 27.07.2015р. (Скачать)
 • протокол Загальних зборів від 21.07.2015р., розміщено 27.07.2015р. (Скачать)
 • повідомлення про можливість та порядок реалізації переважного права на придбання додаткових акцій, розміщено 31.07.2015р. (Скачать)
 • повідомлення про відкликання раніше опублікованого та надісланого повідомлення про реалізацію переважного права акціонерами Товариства, розміщено 26.08.2015р. (Скачать)
 • повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 31.08.2015р., розміщено 01.09.2015р. (Скачать)

 • повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 17.09.2015р., розміщено 18.09.2015р. (Скачать)

 • відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, від 22.09.2015р., розміщено 22.09.2015р. (Скачать)
 • повідомлення про припинення діяльності Київського представництва ПАТ "АЗОКМ" від 29.09.2015р., розміщено 30.09.2015р. (Скачать)

 • повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 28.10.2015р., розміщено 30.10.2015р. (Скачать)

 • протокол позачергових Загальних зборів від 28.10.2015р., розміщено 02.11.2015р. (Скачать)
 • підсумки голосування на позачергових Загальних зборах від 28.10.2015р., розміщено 03.11.2015р. (Скачать)
 • повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 01.12.2015р., розміщено 01.12.2015р. (Скачать)

 • повідомлення про можливість реалізації переважного права (Скачать)
 • Положення про інформаційну політику, розміщено 15.04.2015 (Скачать)
 • Інформація відносно установчого договору (Скачать)
 • Афілійовані особи публічного акціонерного товариства, розміщено 22.04.2016 (Скачать)
 • Устав ПАТ "ЗОКМ", розміщено 04.05.2016 (Скачать)
 • Положення про Донецьку філію Вторкольормет ПАТ "ЗОКМ", розміщено 04.05.2016 (Скачать)
 • Положення про Загальні збори, розміщено 04.05.2016 (Скачать)
 • Положення про Наглядову раду, розміщено 04.05.2016 (Скачать)
 • Положення про Правління, розміщено 04.05.2016 (Скачать)
 • Положення про інформаційну політику, розміщено 04.05.2016 (Скачать)
 • Кодекс корпоративного управління, розміщено 04.05.2016 (Скачать)
 • Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, розміщено 16.06.2016 (Скачать)