Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ"

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ" 18.01.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення  позачергових  Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ»

 

Шановний акціонер!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» (код ЄДРПОУ 00195452, місцезнаходження: Україна, 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Кірова, буд. 42), надалі – ПАТ «АЗОКМ» та/або Товариство, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 лютого 2016 року о 13:00 год. за адресою: будівля цеху сантехарматури (3-й поверх, зал засідань), вул. Кірова, 42, м.Артемівськ, Донецька область, 84500.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів буде проводитися 24 лютого 2016 року з 9:00 до 12:00 у приміщенні ПАТ «АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» за адресою: будівля цеху сантехарматури (3-й поверх, зал засідань), вул. Кірова, 42, м. Артемівськ, Донецька область, 84500.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОКМ» буде проводитися на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 18 лютого 2016 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, винесених на голосування на позачергові Загальні збори акціонерів):

1.         Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОКМ»;

2.         Обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОКМ»;

3.         Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОКМ»;

4.         Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «АЗОКМ»;

5.         Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АЗОКМ»;

6.         Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «АЗОКМ», встановлення розміру їх винагороди;

7.         Обрання особи, що уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «АЗОКМ»;

8.         Затвердження стратегії розвитку ПАТ «АЗОКМ» на 2016-2020 роки (як визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АЗОКМ»).

 

З матеріалами до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства можна ознайомитися в ПАТ «АЗОКМ» за адресою: вул. Кірова, 42, м. Артемівськ, Донецька область, 84500, у робочі дні з 9:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення позачергових загальних зборів - у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  -  Низамієва Е.І., тел. (0627) 44-98-09.

Для ознайомлення з матеріалами до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером Товариства.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які приймають участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, здійснюється на підставі документів, що посвідчують їх особу та повноваження на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада ПАТ «АЗОКМ»


Возврат к списку