Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ"

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ" 23.09.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ  МЕТАЛІВ"

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення  позачергових  Загальних зборів акціонерів

 

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ".

Місцезнаходження Товариства: вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, Донецька область, Україна, 84500.

 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ" (надалі – «Товариство», ПАТ «АЗОКМ», ідентифікаційний код 00195452) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ".

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 28 (двадцять восьме) жовтня  2015 року.

            Час початку  позачергових Загальних зборів акціонерів: 13:00 (тринадцята) год.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, Донецька обл., Україна, 84500, приміщення залу на 3-ому поверсі адміністративної будівлі цеху з виробництва санітарно-технічної арматури Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення цих Загальних зборів акціонерів (28 жовтня 2015 року) за адресою: вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, Донецька обл., Україна, 84500, приміщення залу на 3-ому поверсі адміністративної будівлі цеху з виробництва санітарно-технічної арматури Товариства.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів: з 09:00 (дев’ятої) год. 28 жовтня 2015 року. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів: 12:00 (дванадцята) год. 28 жовтня 2015 року.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів,  визначена станом  на 24 годину 22 жовтня  2015 року.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на зборах, оформлений відповідно до чинного законодавства (довіреність), та документ, що посвідчує особу.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ  ЗАГАЛЬНИХ  ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

(перелік питань, винесених на голосування на позачергові Загальні збори акціонерів)

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОКМ».

2. Обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОКМ».

3. Обрання Секретаря позачергових Загальних  зборів акціонерів ПАТ «АЗОКМ».

4. Скасування рішень, прийнятих позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "АЗОКМ» 21 липня 2015 року щодо збільшення статутного капіталу ПАТ «АЗОКМ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за  рахунок додаткових внесків та прийняття рішення про приватне розміщення акцій, зазначення (визначення) переліку осіб, які с учасниками такого приватного розміщення акцій, затвердження проспекту емісії акцій, погодження ринкової вартості акцій Товариства та ціни розміщення однієї акції.

5. Про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ».

6. Внесення змін до Статуту ПАТ «АЗОКМ» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «АЗОКМ».

8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АЗОКМ».

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «АЗОКМ», встановлення розміру їх винагороди.

10. Обрання особи, що уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «АЗОКМ».          

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «АЗОКМ».

12. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «АЗОКМ».

13. Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «АЗОКМ» шляхом викладення Положення в новій редакції.

14. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову Раду ПАТ «АЗОКМ» шляхом викладення Положення в новій редакції.

15. Про внесення змін до Положення «Про Правління ПАТ «АЗОКМ» шляхом викладення Положення в новій редакції.

16. Про внесення змін до Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «АЗОКМ» шляхом викладення Положення в новій редакції.

17. Збільшення статутного капіталу ПАТ «АЗОКМ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

18. Про приватне розміщення акцій ПАТ «АЗОКМ».

19. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

20. Визначення уповноваженого органу ПАТ «АЗОКМ», якому надаються  повноваження щодо:

-  залучення до розміщення андеррайтера;

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування  повідомлення про це в офіційному друкованому органі;

- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу товариством належних їм акцій.

 

Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитися з матеріалами та документами, що стосуються позачергових Загальних зборів акціонерів і є необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного у наступному порядку: за місцезнаходженням Товариства (вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, Донецька область, Україна, 84500) у доступному місці – кімната № 31 будівлі заводоуправління; дні та час ознайомлення -  робочі дні у робочий час з 09:00 год. до 17:00 год., перерва з 12:00 год. до 13:00 год.; а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – також за місцем їх проведення (вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, Донецька обл., Україна, 84500, приміщення залу на 3-ому поверсі адміністративної будівлі цеху з виробництва санітарно-технічної арматури Товариства) з 09:00 год. Для ознайомлення з матеріалами позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером  Товариства.

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами особа - начальник юридичного відділу Низамієва Е.І., а в день проведення позачергових Загальних зборів – Члени Реєстраційної комісії.

 Довідки за телефоном: (0627) 44-98-09 та за місцем знаходження Товариства (вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, Донецька область, Україна, 84500, кімната № 31).

 

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО  ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ  МЕТАЛІВ»

 


Возврат к списку