Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ"

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ" 20.11.2014

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення  позачергових  Загальних зборів акціонерів

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ" (місцезнаходження: вул. Кірова № 42, м. Артемівськ, Донецька область, Україна, 84500, код за ЄДРПОУ 00195452) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ" (далі - «Товариство»), що скликаються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів - 26 грудня 2014 року.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: вул. Кірова, буд. №42, м.Артемівськ,  Донецька обл., Україна, 84500, приміщення залу на 3-ому поверсі адміністративної будівлі цеху з виробництва санітарно-технічної арматури Товариства.

            Початок зборів о 13:00 год.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (26 грудня 2014р.) з 09:00 год. до 12:00 год. за адресою:  вул. Кірова, буд. № 42, м.Артемівськ,  Донецька обл., Україна, 84500, приміщення залу на 3-ому поверсі адміністративної будівлі цеху з виробництва санітарно-технічної арматури Товариства.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів,  визначена станом  на 24 годину 22 грудня 2014 року.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на зборах, оформлений відповідно до чинного законодавства (довіреність), та документ, що посвідчує особу. Довіреність має бути посвідчена нотаріусом, депозитарієм, зберігачем,  іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи  в іншому встановленому законодавством порядку.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

(ПОРЯДОК   ДЕННИЙ),    ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ

НА ПОЗАЧЕРГОВІ  ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

 

1. Припинення повноважень та обрання Голови і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.

2. Припинення повноважень та обрання членів Лічильної комісії позачергових  Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів та способу фіксування процесу позачергових Загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

5. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення. Затвердження проспекту емісії акцій та затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення акцій андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі; виконання дій та прийняття рішень у процесі приватного розміщення акцій, що додатково випускаються, згідно до вимог чинного законодавства.

7.  Про визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень.

З проектами документів та матеріалами, що стосуються позачергових Загальних зборів акціонерів і є необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (вул. Кірова № 42, м.Артемівськ, Донецька область, Україна, 84500, кімната № 31) у робочі дні з 09:00 год. до 17:00 год. (перерва з 12:00 до 13:00), а у день проведення позачергових Загальних зборів - за місцем їх проведення (вул. Кірова, буд. № 42, м.Артемівськ, Донецька обл., Україна, 84500, приміщення залу на 3-ому поверсі адміністративної будівлі цеху з виробництва санітарно-технічної арматури Товариства) з 09:00 год. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами особа - начальник юридичного відділу Низамієва Е.І.

 Довідки за телефоном: (0627) 44-98-09 та за місцем знаходження Товариства (вул. Кірова №42, м. Артемівськ, Донецька область, Україна, 84500, кімната № 31). 

 

                                                                            Наглядова рада ПАТ «АЗОКМ»

 

 

 

 

 


Возврат к списку