Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ"

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ" 18.05.2011

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ"

(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Кірова № 42, код за ЄДРПОУ 00195452)

повідомляє, що 08 червня 2011 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ" (далі - «Товариство») за адресою: Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Перемоги, будинок № 23 «а», приміщення зали на 2-ому поверсі комунальної установи «Артемівський міський народний дім».

Початок зборів о 13-00 год. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах буде проводитись 08 червня 2011р. за місцем проведення зборів з 09-00 год. до 12-00 год.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - на 24 годину 02 червня 2011 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів).

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що посвідчує особу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

2. Обрання Лічильної комісії.

3. Затвердження Регламенту Загальних зборів.

4. Затвердження рішення Наглядової ради про створення відокремленого структурного підрозділу - санаторію-профілакторію «Райдуга».

5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

6. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Виконавчий орган Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства; Положення про інформаційну політику Товариства; Кодексу корпоративного управління Товариства.

7. Про реалізацію Рішення Загальних зборів від 06.04.2011р. щодо збільшення розміру Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

8. Відкликання (припинення повноважень) та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», зміни та пропозиції щодо порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не вносяться.

З проектами документів, що стосуються позачергових Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства з 9-00 год. до 17-00 год. у робочий час (перерва з 12-00 до 13-00), а у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Перемоги, будинок № 23 «а», приміщення зали на 2-ому поверсі комунальної установи «Артемівський міський народний дім») з 9-00 г.

Довідки за телефонами: (0627) 44-98-09, (0627) 48-50-43 та за місцем знаходження Товариства.

Голова Правління ПАТ "АЗОКМ" І.В. Шутов


Возврат к списку